W celu złożenia zapytania ofertowego bądź zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Zlecający

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon *

Ładunek

Ilość sztuk *

Waga w kg *

Opakowanie *

Wymiary *

Data załadunku *

Data rozładunku *

Uwagi

Miejsce załadunku

Kraj *

Adres (ulica) *

Kod pocztowy *

Miasto *

Miejsce rozładunku

Kraj *

Adres (ulica) *

Kod pocztowy *

Miasto *

Płatnik

Nazwa firmy *

Kraj *

Adres (ulica) *

Kod pocztowy *

Miasto *

NIP *

Ustalony fracht

Cena *

 PLN EUR GBP

Sposób płatności *

 przelew gotówka przy rozładunku przedpłata

Zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich kosztów naliczanych zgodnie z realizacją niniejszego zlecenia oraz do uregulowania wszystkich płatności ciążących na przesyłce, w przypadku nie odebrania towaru przez odbiorcę. Zgadzamy się na warunki spedycyjne proponowane przez Firmę Causa Proxima. *